ของเล่นเสริมพัฒนาการแบบไหนจึงจะเหมาะกับแต่ละช่วงวัยของเด็ก

ของเล่นเสริมพัฒนาการแบบไหนจึงจะเหมาะกับแต่ละช่วงวัยของเด็ก

ทฤษฎีพัฒนาการเด็กแทบทุกทฤษฎีกล่าวว่าการเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผลต่อพัฒนาการทางความคิด,การพัฒนาทางสังคมและทางอารมณ์ตลอดจนการพัฒนาภาษา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าของเล่นเป็นมากกว่าความสนุกสนานและเกมสำหรับเด็กของเล่นที่ดีจะมีส่วนร่วมกับความรู้สึกของเด็ก ๆ กระตุ้นจินตนาการของพวกเขาและกระตุ้นให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

โดยธรรมชาติของเด็กจะมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง,พื้นผิว,สี,รสชาติ และเสียงใหม่ๆเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ ดังนั้นการให้เด็กเล่นของเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กจะกระตุ้นให้เด็กๆได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ดังนั้นของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการเด็กจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยด้วย ซึ่งประเภทของของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการตามวัยสามารถแบ่งออกได้เป็น  ประเภทดังต่อไปนี้

  • เด็กวัย 0-6 เดือน ควรเลือกของเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ ดังนั้นของเล่นที่มีสีสันสดใสและมีเสียงเพื่อกระตุ้นการรับรู้ด้านเสียงและประสาทสัมผัส
  • เด็กวัย 6-12 เดือน เริ่มมีพัฒนาการในด้านกล้ามเนื้อ เริ่มหยิบจับของได้ เริ่มคลานได้ รู้สึกคันเหงือกเพราะฟันเริ่มขึ้น ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อ และหายางหรือพลาสติกให้กัดเล่นเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของเหงือก
  • เด็กวัย 1-3 ขวบ เริ่มเดินได้เตาะแตะ วิ่ง เดิน หรือ คลานได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นควรหาของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเนื้อ ดังนั้นเลือกของเล่นที่สามารถลากจูงไปมาได้และยังเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้ภาษาและชอบเลียนแบบผู้ใหญ่ ดังนั้นเลือกของเล่นประเภทหนังสือรูปภาพ และของเล่นที่จำลองแบบของจริงมาเช่น เครื่องครัว เต็นท์ ชุดคุณหมอบ้านของเล่น เป็นต้น
  • เด็กวัย 4-6 ขวบ เป็นวัยที่กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นควรหาของเล่นที่ใช้ปีนป่ายหรือจักรยาน , ลูกบอลขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการทางด้านภาษาและจินตนาการ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ ดังนั้นเลือกของเล่น ประเภทสร้างเมืองจำลอง งานศิลปะ ไม้บล็อกที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ รวมถึงของเล่นที่เป็นบทบาทสมมัติ เช่น ชุดคุณหมอ,แต่งตัวตุ๊กตา,สร้างเมืองจำลอง เป็นต้น
  • เด็กวัย 6-9 ขวบ เริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น มีทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น ความคิดเริ่มซับซ้อน ดังนั้นเลือกของเล่นที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น จักรยานสองล้อ และกีฬาต่างๆ ของเล่นที่ส่งเสริม ความคิด เช่น ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงชุดของเล่นเลียนแบบของจริง และส่งเสริมจินตนาการและความคิดอย่างเช่น หนังสือนิทานและบอร์ดเกมต่างๆ

เลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมและทำให้เด็กสนุกสนานกับการเล่นมากยิ่งขึ้น

 

ติดต่อร้านขายของเล่นเด็ก PremiumToys

ร้านขายของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 - 5 ขวบ

PremiumToys ร้านขายของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการ ราคาขายส่งจากโรงงาน

ขายของเล่นเสริมพัฒนาการ Melissa & Doug ของเล่นชั้นนำจากอเมริกา

📌 31/6 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

📞 โทร : 097-0768998